Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
ඔබ මෙතනයි  : මුල් පිටුව පාඨමාලා තොරතුරු පාඨමාලා

පාඨමාලා

  ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනයෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන පාඨමාලා
  01 පරිවර්තන කුසලතා සංවර්ධන පාඨමාලාව (නේවාසික, දින 10 කි. රු. 15,000/-)
    (රජයේ නිලධාරීන්ට විශේෂ වට්ටම් පිරිනැමේ)
   

සහභාගීවන්නන් 35 දෙනෙකු පමණ සිංහල/ දෙමළ/ ඉංග්‍රීසි භාෂා භාවිතයෙන් මූලික පරිවර්තන කාර්යය පුහුණු කිරීම අරමුණු කොට ඇත. ඉහත භාෂා දෙකකින් සහභාගී වන අයගේ භාෂා සම්පත් ඔප්නංවා, භාෂා පරිවර්තනයේ මූලික න්‍යායික සංකල්ප හඳුන්වා දෙන අතරම භාෂා පරිවර්තන ක්‍රියාවලියේ ගැටලු තැන් ගැන ද දැනුවත් කෙරේ. නිර්මාණාත්මක, පරිපාලනමය, මාධ්‍ය විෂයක සහ නෛතික ලේඛන යන විව්ධ ක්ෂේත්‍රවලට අයත් පාඨ පරිවර්තනයට අදාළ මූලික ක්‍රමෝපාය පිළිබඳ දැනුමෙන් සහභාගී වන්නන් බලගැන්වීම පාඨමාලාවේ මූලික අරමුණ ය. ඒ සමගම ඔවුන්ට ඒ ඒ මට්ටම් වලදී දැනුම බෙදාහැරීම පිළිබඳ ඉගෙනුමක් ලබා දෙන අතර ශික්ෂකයන්,  ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්කරුවන්, පරිපාලකයන්, මාධ්‍ය සම්බන්ධ පිරිස් හා නිර්මාණශීලි ලේඛකයන් වශයෙන් ක්‍රියා කිරීමට ද පුහුණුවක් ලබා දෙනු ඇත. තව ද සහභාගිවන්නන්ට පොදුවේ බහු භාෂික හා බහු සංස්කෘතික පුහුණුවක් ලබාදීම ද පාඨමාලාවේ අභිප්‍රාය වේ.

පාඨමාලාවේ විෂය පථය
 • කියවීමේ ක්‍රමෝපාය: භාෂණ පාඨවල අර්ථකථනයේ බහුවිධ ක්‍රම.
 • සමගාමී භාෂණ පරිවර්තන කුසලතා සංවර්ධනය
 • ඉලක්ක භාෂාව / පෙළ/ සවන් දෙන පිරිස්
 • රජයේ ලේඛන පරිවර්තනය කිරීමට අදාල කරුණු හා ඒ පිළිබඳ අභියෝග
 • පාඨ හා පාඨාන්තර සංසන්දනය
 • වෙනස් පාඨ විශේෂ : පාඨ විලාස හා භාෂා විශේෂතා
 • නිර්මාණාත්මක ලේඛන
 • පරිවර්තනයේ සමතාව
 • පාඨ සංඝටනාව හා පාඨයේ සිලිටි බව
 • නෛතික පරිවර්තන
 • පාරිභාෂික පද : සම්භාව්‍ය භාෂාවල කාර්යභාරය
 • පරිවර්තනය සහ මාධ්‍ය
 • අධ්‍යයනය අරමුණු කළ ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව

මෙම පාඨමාලාව මූලික වශයෙන් ම ක්‍රියාකාරිත්වයට නැඹුරුය. සහභාගී වන අය නාට්‍ය හා ප්‍රදර්ශනාත්මක ඉදිරිපත් කිරීම්, සැහැල්ලු ක්‍රීඩා, ගීතවලට සවන් දීම්, චලන චිත්‍ර නැරඹීම් ආදී සමූහ ක්‍රියාකාරකම් මගින් න්‍යාය පිලිබඳ දැනුම ලබති. ඉගෙනුම ලබන්නෝ භාෂා සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් වල ද නිරත වෙති.

  02 දෙවැනි භාෂාවක් ඉගැන්වීම පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාව (සිංහල / දෙමළ- නේවාසිකව දින 5 යි. රු. 7,500/- )
 

දෙමළ හෝ සිංහල හෝ දෙවැනි භාෂාවක් වශයෙන් ඉගෙන ගන්නා වැඩිහිටි ඉගෙනුම්ලාභීන්ට එකී භාෂා ඉගැන්වීමෙහි යෙදෙන අයට න්‍යායික හා ක්‍රමෝපායික නැඹුරුවක් ඇතිව, ක්‍රියාකාරිත්වය පදනම් කොට ගත් පාඨමාලාවකි. එසේ උගන්වන්නන්ගේ ඉගැන්වීම් කුසලතා නගා සිටුවා තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරන අතර ම ඒ ඒ පළමු හා දෙවැනි භාෂාවල ස්වරූපය හා සැකැස්ම පිලිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා දීම පාඨමාලාවේ අරමුණය. සිංහල හා දෙමළ වැනි භාෂාවක් වශයෙන් ඉගැන්වීමේ සමාජීය, ඓතිහාසික හා දේශපාලනික දෘෂ්ඨිකෝණ ද ද්විභාෂිකත්වය හා දෙවැනි බසක් ඉගැන්වීමේ ගැටලු, උප භාෂා ප්‍රභේද, ව්‍යාකරණමය වෙනස්කම්, ඉගැන්වීමේ ක්‍රමෝපාය, දෝෂ විශ්ලේෂණය හා භාෂා පරීක්ෂණ, ඉගැන්වීමේ උපකරණ, දෘෂ්ටීය ආධාර ආදිය සූදානම් කිරීම හා භාවිතය යන මේ කරුණු පාඨමාලාවට ඇතුළත් ය.

  03 ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය (පාඨමාලා ගාස්තුව - රු 10,000/- ආහාර හා නවාතැන් සමඟ)
    අරමුණු : සහභාගිවන්නන්ගේ දෙමළ භාෂා කුසලතා සංවර්දනය තුලින් ද්විභාෂා හැකියාව ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයින් බිහි කිරීම.
     
     
  නොමිලේ පැවැත්වෙන පාඨමාලා
    රජයේ නිලධාරීන් සඳහා දෙවන භාෂාව (සිංහල. දෙමළ- පැය 108 ක අර්ධකාලීන පාඨමාලාව)
   

බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිවල නියමිත ප්‍රවීණතා මට්ටම් ලබා ගත යුතු නිලධාරීන් සඳහා ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනයේ පුහුණුව ලත් උපදේශකවරුන් විසින් රජයේ ආයතනවල පන්ති පවත්වනු ලැබේ. ඒ ඒ මට්ටම් සඳහා පෙළ පොත් ද ඇත.

  පාඨමාලා සඳහා මුදල් ගෙවිය යුතු අන්දම
    භාෂා අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික ආයතනය නමට ලංකා බැංකුවේ ඕනෑම ශාඛාවකට ගෙවිය හැකිය.
   
 • ශාඛාව : අගලවත්ත
 • ගිණුම් අංකය : 7442918
  වැඩි විස්තර : එම්.එස්. හිරෝෂිමා පෙරේරා
දුරකථන : 034-3942683
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2012 ජූලි 10 වෙනි අඟහරුවාදා, 06:39